Bonobos Förskola 


Vår vision

Förskolan lägger stor vikt vid att ditt barn ska få en bra start i livet, känna trygghet i förskolan och få möjlighet att utveckla sina färdigheter, stärka sin självkänsla och sitt egenvärde. 

Avdelningar

Vi har fyra avdelningar på förskolan. 

Delfinen (1-3 års) 0733396325

Ekorren (1-3 års) 0733396314

Fjärilen (3-4 års) 0733396313

Katten är 5 års verksamhet 0733396324


Kontoret: 0417 10240