Tyra

Vi använder oss av appen Tyra för att dokumentera varje barns lärande och utveckling. I appen kan även ni som vårdnadshavare lägga in schema för ert barn samt anmäla frånvaro (ledighet eller om ert barn blir sjuk).