Bonobos Förskola

Vår förskola

Bonobos förskola är en privat förskola bestående av fyra avdelningar;

- Delfinen och Ekorren - här går våra yngsta barn, 1 - 3 år

- Fjärilen - här går barn som är 4 år.

- Katten - här går 5 åringarna.

Öppettider: 

Måndag - fredag: 06.00 - 18:00


Verksamheten

Förskolan lägger stor vikt vid att ditt barn ska få en bra start i livet, känna trygghet i förskolan och få möjlighet att utveckla sina färdigheter, stärka sin självkänsla och sitt egenvärde samt lära sig att fungera i grupp. Vi arbetar utifrån varje barns behov där samtliga pedagoger arbetar utefter samma förhållningssätt.

Vi arbetar utifrån Läraplanen för förskolan - Lpfö 18

Sjukanmälan

Förskolan följer Socialstyrelsens rekommendationer angående smitta i förskolan och hur denna kan begränsas och förebyggas.

Klagomålshantering

Om ni har några klagomål, vänligen framför detta till Petra Haraldsson, förskolerektor.

Våra telefonnummer:


Kontoret: 0417-10240


Delfinen: 0733-396325

Ekorren: 0733-396314

Fjärilen: 0733-396313

Katten: 0733-396324